چاقی و افزایش ریسک ابتلا به سرطان

سرطان

افرادی که گمان می کنند اضافه وزن و چاقی آسیبی به آنها نمی رساند بهتر است که در این مورد تجدید نظر نمایند. طبق بررسی های جدید اضافه وزن با افزایش احتمال ابتلا به سرطان در ارتباط است.
در مطالعه ای پژوهشگران از چندین منبع برای استخراج اطلاعات استفاده کردند، به طور تخمینی هر ساله نزدیک به نیم میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان در سراسر جهان مربوط به بزرگسالانی بود که نمایۀ تودۀ بدنی بالایی( حداقل 25) داشتند. این تعداد نزدیک به 4 درصد کل موارد جدید ابتلا به سرطان را تشکیل می دهد. ارتباط نمایۀ تودۀ بدنی بالا با ابتلا به سرطان در زنان بیش از مردان بود. همچنین این ارتباط در ممالک پیشرفته بیشتر بود. سرطان دهانۀ رحم، سرطان پستان پس از قاعدگی و سرطان کولون بیشترین ارتباط را با نمایۀ تودۀ بدنی بالا داشتند به طوری که ارتباط آن حدود 63 درصد بود. طبق پیگیری های 20 ساله، مشخص شد که یک چهارم موارد ابتلا به سرطان با نمایۀ تودۀ بدنی بالا در ارتباط بودند.
در صورتی که ارتباط چاقی و سرطان جدی گرفته نشود و الگوی کنونی چاقی در جمعیت ها ادامه یابد، در آینده ابتلا به سرطان مرتبط با چاقی همچنان افزایش خواهد یافت. در واقع همواره باید در نظر داشت که کنترل وزن می تواند برای پیشگیری از ابتلا به برخی سرطان ها راهی مؤثر باشد.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.