رژیم لاغری و چاقی
دکتر مریم جراح زاده

رژیم کاهش یا افزایش وزن

رژیم مخصوص بیماران دیابتی و فشارخون

رژیم کودکان و نوجوانان

رژیم مخصوص ورزشکاران

رژیم دوران بارداری و شیردهی

رژیم مخصوص بیماران کبد چرب

تخفیف

رژیم یک ماهه

تومان ۴۴,۰۰۰ /شروع قیمت
 • طراحی منوی غذایی مناسب برای دوره یک ماهه
 • رژیم مناسب برای افرادی که دچار استپ وزنی شده اند
 • طراحی منوی غذایی طبق سفره خانواده
 • طراحی رژیم برای بیماری هایی از قبیل دیابت، فشارخون و کبدچرب
 • طراحی رژیم برای دوران بارداری و شیردهی
 • محاسبه شاخص توده بدنی
 • محاسبه درصد چربی بدن
 • مشخص نمودن وزن ایده آل شما در محدوده مناسب
 • مشخص نمودن میزان مجاز کاهش وزن در طی یک ماه
 • در نظر گرفتم علایق و حساسیت های غذایی در طراحی منو
 • امکان مکاتبه با کارشناس مربوطه از طریق ایمیل
تخفیف ویژه

رژیم دوره ۶۰ روزه

تومان ۹۹,۰۰۰ /شروع قیمت
 • طراحی منوی غذایی مناسب برای دو هفته به مدت شصت روز
 • دریافت چهار رژیم، هر دو هفته یکبار
 • طراحی منوی غذایی طبق سفره خانواده
 • طراحی رژیم برای بیماری هایی از قبیل دیابت، فشارخون و کبدچرب
 • طراحی رژیم برای دوران بارداری و شیردهی
 • محاسبه شاخص توده بدنی
 • محاسبه درصد چربی بدن
 • مشخص نمودن وزن ایده آل شما در محدوده مناسب
 • مشخص نمودن میزان مجاز کاهش وزن در طی دو هفته
 • در نظر گرفتم علایق و حساسیت های غذایی در طراحی منو
 • امکان مکاتبه با کارشناس مربوطه از طریق ایمیل