رژیم لاغری و چاقی آنلاین
تغذیه و رژیم درمانی

رژیم کاهش یا افزایش وزن

رژیم مخصوص بیماران دیابتی

رژیم کودکان و نوجوانان

رژیم مخصوص بیماران فشارخون

رژیم دوران بارداری و شیردهی

رژیم مخصوص بیماران کبد چرب

جدیدترین مقالات

جدیدترین اخبار

2433

تعداد فروش رژیم های لاغری و چاقی

538

تعداد فروش رژیم های کودکان و نوجوانان

983

تعداد فروش رژیم های دوران بارداری و شیردهی

843

تعداد فروش رژیم های مخصوص بیماران دیابتی

491

تعداد فروش رژیم های مخصوص بیماران فشار خون

634

تعداد فروش رژیم های مخصوص بیماران کبد چرب

تخفیف

رژیم یک ماهه

تومان 35,000 /شروع قیمت
 • طراحی منوی غذایی مناسب برای دوره یک ماهه
 • رژیم مناسب برای افرادی که دچار استپ وزنی شده اند
 • طراحی منوی غذایی طبق سفره خانواده
 • طراحی رژیم برای بیماری هایی از قبیل دیابت، فشارخون و کبدچرب
 • طراحی رژیم برای دوران بارداری و شیردهی
 • محاسبه شاخص توده بدنی
 • محاسبه درصد چربی بدن
 • مشخص نمودن وزن ایده آل شما در محدوده مناسب
 • مشخص نمودن میزان مجاز کاهش وزن در طی یک ماه
 • در نظر گرفتم علایق و حساسیت های غذایی در طراحی منو
 • امکان مکاتبه با کارشناس مربوطه از طریق ایمیل
تخفیف ویژه

رژیم دوره ای 60 روزه

تومان 80,000 /شروع قیمت
 • طراحی منوی غذایی مناسب برای دو هفته به مدت شصت روز
 • دریافت چهار رژیم، هر دو هفته یکبار
 • طراحی منوی غذایی طبق سفره خانواده
 • طراحی رژیم برای بیماری هایی از قبیل دیابت، فشارخون و کبدچرب
 • طراحی رژیم برای دوران بارداری و شیردهی
 • محاسبه شاخص توده بدنی
 • محاسبه درصد چربی بدن
 • مشخص نمودن وزن ایده آل شما در محدوده مناسب
 • مشخص نمودن میزان مجاز کاهش وزن در طی دو هفته
 • در نظر گرفتم علایق و حساسیت های غذایی در طراحی منو
 • امکان مکاتبه با کارشناس مربوطه از طریق ایمیل