شیرین کننده های کم انرژی به کاهش مصرف انرژی و وزن بدن کمک می کنند

تغذیه سالم

با توجه به بررسی توسط محققان دانشگاه بریستول که در مجله بین المللی چاقی منتشر شده است، در کودکان و بزرگسالان، هنگام مقایسه نوشابه (LES)  با آب  که در آنها شیرین کننده های کم انرژی بکار رفته است به دلیل استفاده از شیرین کننده های کم انرژی (LES)  به جای شکر منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش وزن شده است.

برای اولین بار، به منظور بررسی تاثیر واقعی LES، مانند ساخارین، آسپارتام، سوکرالوز و استویا، در مصرف انرژی (EI) و وزن بدن(BW) در کوتاه مدت و بلند مدت یک مطالعه ی مروری انجام شد. شواهد تایید کرد که مصرف LES به جای شکر به کاهش مصرف انرژی و وزن بدن کمک قابل توجهی می کند.

نویسندگان یک بررسی سیستماتیک از مطالعات مربوطه در حیوانات و انسان که مصرف LES در یک رژیم غذایی نامحدود را بررسی کرده بودند انجام دادند. در مجموع، 12 مطالعه کوهورت آینده نگر انسانی، 228 مطالعات مداخله کوتاه مدت و بلند مدت انسانی و 90 مطالعات حیوانی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیریت درتعادل انرژی (انرژی دریافتی در مقابل انرژی مصرفی) باعث ثبات خیلی خوبی در وزن بدن می شود. در مقابل، خوردن مقدار بیش از حد مواد غذایی باعث افزایش وزن بدن می شود که این انرژی اضافی در بدن به صورت بافت چربی (چربی) ذخیره می شود. استفاده از شیرین کننده های کم انرژی برای مصرف کنندگان به عنوان راهی برای کاهش قند و انرژی دریافتی رایج شده است.

مقایسه بین نوشابه LES و آب مهم است، زیرا نشان می دهد که LES  اشتها را افزایش نمی دهد، شواهد نشان می دهد که کاهش وزن درهنگام مصرف نوشیدنیهای LES بیش از آب است. یکی از دلایل ممکن است این باشد که جایگزینی نوشیدنی های LES به جای نوشیدنی های شیرین شده با شکر نسبت به جایگزینی شیرین کننده های LES  به جای  آب یک تغییر آسان تر و قابل قبول تری در رژیم افراد می باشد.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.