سفتی عروق و زیاد نشستن

کمردرد

نتایج یک  تحقیق نشان داد که نشستن طولانی با کلسیفیکاسیون عروق کرونری ( تجمع کلسین در بافت های نرم) مربوط  است. کلسیفیکاسیون که سبب  سفتی عروق کرونری می شود یک  علامت پیشگویی کننده برای  امراض قلبی است که قادر است سبب  بالا رفتن ریسک بروز حمله های قلبی شود. بیماری عروق کرونری یکی از بیماری های رایج قلبی است  و یکی از عوامل مرگ و میر در سرتاسر نقاط جهان تلقی می شود. محققین در این مطالعه اسکن قلبی و میزان فعالیت بدنی 2000 آزمودنی را بررسی کردند.  یافته های حاصل نشان داد که به ازای هر یک ساعت زندگی غیر فعال میزان کلسیفیکاسیون عروق کرونری 14 درصد افزایش می یابد و این همبستگی مستقل از طول مدت زمان پرداختن به فعالیت ورزشی و سایر عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی است. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از ین مطالعه نشان داد که مدت زمان نشستن بیش از مدت زمان پرداختن به فعالیت ورزشی در روز می تواند بر کلسیفیکاسیون عروق کرونری اثر داشته باشد. در واقع می توان گفت که بین کلسیفیکاسیون عروق کرونری و میزان فعالیت ورزشی یک شخص رابطه ای وجود ندارد. طول مدت زمان نشستن در روز در مقایسه با طول مدت زمان فعالیت ورزشی اثر بیشتری را بر سلامت قلب دارد. این یافته های پیشنهاد می کند که اثرات منفی زندگی غیر فعال بر سختی عروق کرونری با فعالیت ورزشی جبران نمی شود. یافته های حاصل از این مطالعه در شصت و چهارمین همایش سالانه کالج آمریکایی کاردیولوژی ارایه شد.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محاسبه توده بدنی

توده بدنی چیست؟

شاخص توده بدنی یا BMI از تقسیم وزن (کیلوگرم) به مربع قد (متر) به دست می آید. BMI به صورت مستقیم میزان چربی های بدن را اندازه گیری نمی کند بلکه میزان بافت چربی بدن را در مقایسه با بافت های استخوان و عضله به دست می دهد.