این مولکول های چسبنده با چاقی و دیابت مقابله می کنند

چاقی و دیابت

محققان دانشگاه اوکایاما گزارش می دهند که بیان بیش از حد یک مولکول چسبنده بر روی سطح سلول های چربی، از بروز چاقی و دیابت در موش محافظت می کند. این یافته ها در مجله دیابت منتشر شده است.
مکانیسم های مولکولی که باعث پیشرفت چاقی و دیابت می شوند، هنوز هم موضوع تحقیقات در حال انجام هستند. به عنوان مثال، اطلاعات محدود در مورد نقش مولکول چسبنده در بافت های چربی(مولکول چسبنده یک پروتئین سطح سلولی است که به سلول کمک کمی کند تا به محیط اطراف خود و یا به یکدیگر بچسبند) وجود دارد. دانشمندان بر این باورند که مولکول چسبنده ممکن است بر تجمع بیش از حد چربی در طول چاقی تاثیر بگذارد. یکی از این مولکول های چسبنده، ACAM (مولکول چسبنده به چربی) است که بر روی سطح سلول های چربی موش های صحرایی، موش و انسان پیدا شده است، اما نقش عملکردی آن همچنان نامشخص است.
وادا و همکارانش در دانشگاه اوکایاما در ژاپن، موش ها را از طریق ژنیتیکی دستکاری کردند تا بیان ژن مولکول ACAM در آنها افزایش یابد و آنها را به 3 گروه تقسیم کردند، بیان  ACAM در یک گروه کم، در گروه دیگر متوسط  و در گروه آخر بیش از حد بود. تیم وادا به این موش ها یک رژیم غذایی سرشار از چربی و قند بالا دادند و مشاهده کردند آن دسته از موش هایی که دارای بالاترین سطح از ACAM هستند، به طور کامل از چاقی و دیابت محافظت شده اند. این مولکول چسبنده با دو مولکول دیگر یعنی اکتین و میوزین تعامل برقرار کرد و این تعامل باعث تشکیل ساختاری به نام (adherens zonula) در سطح سلول چربی شد. این ساختار، استحکام مکانیکی در سطح سلول چربی را افزایش داد و تجمع و افزایش حجم سلول چربی را محدود کرد. این  تغییرات در نتیجه باعث بهبود حساسیت به انسولین و تحمل گلوکز شد. در نهایت محققان به این نتیجه رسیدند که مولکول ACAM توانست از بروز چاقی و دیابت در موش ها محافظت کند.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.