ارتباط مصرف میوه و سبزیجات با وزن

سالاد میوه

راهنماهای رژیمی سال 2010 امریکا توصیه کرده است که بزرگسالان و کودکان باید انواع متنوعی از میوه ها و سبزی ها را جهت دستیابی و حفظ  وزن سالم مصرف کنند. اگرچه براساس ترکیب مواد مغذی، برخی از میوه ها و سبزی ها ممکن است به میزان بیشتر و یا به میزان کمتری جهت دست یابی به وزن مناسب مفید باشند.
پژوهشگران دانشگاه هاروارد مطالعه ای با هدف اینکه آیا  مصرف بیشتر میوه و سبزی های با محتوای فیبر بالاتر و یا بار گلیسمی پایین تر، ارتباط قوی تری با وزن سالم دارد انجام دادند.
در این مطالعه محققان دریافت میوه و سبزی های ویژه ای را از طریق پرسشنامه های رژیمی و تغییرات وزن را براساس گزارش خود افرادبررسی کردند. در این مطالعه 133,468 مرد و زن امریکایی برای مدت 24 سال پیگیری شدند.
نتایج به این صورت بودند که افزایش مصرف میوه ها ارتباط معکوسی با تغییرات وزن داشتند. سبزیجاتی که هم فیبر بالا داشتند و هم بار گلیسمی پایین در مقایسه با سبزیجاتی که فیبر پایینتر و نمایه ی گلایسمی بالاتر داشتند ارتباط معکوس قوی تری با تغییرات وزن نشان دادند. اگرچه سبزیجات نشاسته ای، مانند لوبیاها، سیب زمینی و ذرت با افزایش وزن ارتباط داشتند.
یافته های این مطالعه فواید افزایش مصرف میوه و سبزی برای جلوگیری از افزایش وزن در طولانی مدت را نشان می دهد. همچنین راهنمای غذایی دقیق تری را برای جلوگیری از چاقی که ریسک فاکتور اولیه ی دیابت نوع 2، بیماری های قلبی و عروقی، سرطان  ها و بسیاری از بیماری های دیگر است را فراهم می کند .

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.