چاقی و کمبود آهن

چاقی و کمبود آهن

فقرآهن یکی از شایع ترین اختلالات تغذیه ای در کشور های در حال توسعه و مهمترین نوع کم خونی تغذیه ای در کودکان و زنان ، در سنین باروری است که با ایجاد گلبول های قرمز کوچک و کاهش میزان هموگلوبین مشخص می شود . اگر چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کم خونی فقرآهن به صورت کمّی محاسبه نشده ولی لازم است به این نکته توجه شود که این بیماری سبب اتلاف منابع و مراقبت های بهداشتی ، کاهش بهره وری در اثرافزایش میزان مرگ و میر ، ابتلا به بیماری در مادران و کودکان و بالاخره کاهش ظرفیت جسمی و روانی در بخش بزرگی از جامعه می شود .

یافته های مکرر نشان داده است که افراد مبتلا به مراحل پیشرفته چاقی دچار کمبود آهن و کم خونی می باشند. این پدیده به خوبی در دختران چاق، زنان و افراد تحت عمل جراحی چاقی که مورد مطالعه قرار گرفته بودند دیده شده است.

کارشناس ارشد تغذیه خانم مریم جراح زاده بیان کردند که چاقی یک عامل خطر جدید برای فقر آهن است. به گفته ایشان هموستاز آهن تحت تاثیر چاقی است و کمبود آهن و کم خونی ممکن است هموستاز انرژی سلولی و میتوکندریایی را مختل کند و عدم فعالیت و خستگی را در  افرادچاق بیشتر افزایش دهد.

 

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محاسبه توده بدنی

توده بدنی چیست؟

شاخص توده بدنی یا BMI از تقسیم وزن (کیلوگرم) به مربع قد (متر) به دست می آید. BMI به صورت مستقیم میزان چربی های بدن را اندازه گیری نمی کند بلکه میزان بافت چربی بدن را در مقایسه با بافت های استخوان و عضله به دست می دهد.