رژیمی که از تشکیل سنگ صفرا پیشگیری می کند

صفرا

رژیم غذایی مصنوع غربی صفرا ایجاد می کند، بنابراین برای بهبودی ناراحتی های کیسه صفرا و جلوگیری از ساخت سنگ به یک تغییراتی نیاز دارد، دریافت مواد آلی با فیبر زیاد در رژیم غذایی کامل برای جلوگیری از ساخت سنگ مفید خواهد بود . تمام چربی های حیوانی را قطع کنید  و فرآورده های حیوانی را به طور کامل اگر مقدور است از لیست رژیم غذایی خود حذف کنید. سبزیها نسبت به مصرف فرآورده های گوشتی به مراتب از آسیب کمتری برای کیسه صفرا برخوردار هستند و این بیماری در میان گیاه خواران (کسانی که از فرآورده های گوشتی و لبنی نمی خورند) شایع نیست. نیاز پروتئین خود را از دانه های گردویی، حبوبات و دانه های گیاهی کامل تامین کنید. شکر را قطع کنید، خطر ساخت سنگ صفرا را افزایش می دهد

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.