جایگزین های نامناسب برای چربی های اشباع

چربی

چربی اشباع فلقد پیوند دوگانه است زیرا به وسیله ی ملکول هیدروژن اشباع شده است که اینگونه چربی ها در دمای اتاق جامد هستند. منابع آنها عمدتاً در گوشت قرمز، پوست مرغ، لبنیات، غذاهای سرخ شده، روغن نارگیل و پالم، کره و… است.  مصرف این چربی ها باعث افزایش سطح کلسترول و در نتیجه افزایش خطر بیماری های قلبی و سکته ی مغزی است. حداکثر مقدار توصیه شده از چربی های اشباع 5-6 % کل کالری دریافتی روزانه است.
در بررسی انجام شده مشخص گردید که که جایگزین کردن چربی های اشباع با چربی های غیر اشباع و کربوهیدرات ها با کیفیت بالا (غلات کامل) تاثیر مثبتی بر روی سلامتی دارد ولی جایگرینی آن با غذاهای فرآوری شده، نان سفید و سیب زمینی موجب ارتقای سلامت رژیم غذایی نمی شود.
در این مطالعه 173230 مرد و زن شرکت کردند که 7667 مورد بروز بیماری های عروق کرونر قلب گزارش شد. اطلاعات شرکت کنندگان در مورد رژیم غذایی و شیوه ی زندگی، تاریخچه ی پزشکی و بیماری های جدید تشخیص داده شده از طریق پرسشنامه در ابتدا و بعد از آن  هر 2 تا 4 سال برای مدت 24 تا 30 سال جمع آوری شد.
نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان تمایل بیشتری دارند که به جای جایگزین کردن چربی های اشباع با غلات کامل، آنها را با کربوهیدرات با کیفیت پایین جایگزین کردند. افرادی که چربی های اشباع را با چربی های غیر اشباع با چند باند دوگانه، چربی های غیر اشباع با یک باند دوگانه، چربی های غیر اشباع با یک باند دوگانه و غلات کامل جایگزین کردند به ترتیب کاهش 25%،  15% و 9% در خطر ابتلا به بیمارهای عروق کرونر قلب در آن ها دیده شد.

چربی اشباع فلقد پیوند دوگانه است  زیرا به وسیله ی ملکول هیدروژن اشباع شده است که اینگونه چربی ها در دمای اتاق جامد هستند. منابع آنها عمدتا  در گوشت قرمز ، پوست مرغ ، لبنیات، غذاهای سرخ شده ، روغن نارگیل و پالم ، کره و.. است.  مصرف این چربی ها باعث افزایش سطح کلسترول و در نتیجه افزایش خطر بیماری های قلبی و سکته ی مغزی است. حداکثر مقدار توصیه شده از چربی های اشباع 5-6 % کل کالری دریافتی  روزانه است.

در بررسی انجام شده مشخص گردید که که جایگزین کردن چربی های اشباع با چربی های غیر اشباع و کربوهیدرات ها با کیفیت بالا ( غلات کامل ) تاثیر مثبتی بر روی سلامتی دارد ولی جایگرینی آن با غذاهای فرآوری شده ، نان سفید و سیب زمینی موجب ارتقای سلامت رژیم غذایی نمی شود.

در این مطالعه 173230 مرد و زن شرکت کردند که 7667 مورد بروز بیماری های عروق کرونر قلب گزارش شد. اطلاعات شرکت کنندگان در مورد رژیم غذایی و شیوه ی زندگی ، تاریخچه ی پزشکی و بیماری های جدید تشخیص داده شده از طریق پرسشنامه در ابتدا و بعد از آن  هر 2 تا 4 سال برای مدت 24 تا 30 سال جمع آوری شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که شرکت کنندگان تمایل بیشتری دارند که به جای جایگزین کردن چربی های اشباع با غلات کامل، آنها را با کربوهیدرات با کیفیت پایین جایگزین کردند. افرادی که چربی های اشباع را با  چربی های غیر اشباع  با چند باند دوگانه ، چربی های غیر اشباع با یک باند دوگانه ، چربی های غیر اشباع با یک باند دوگانه و غلات کامل جایگزین کردند به ترتیب کاهش 25%،  15% و 9% در خطر ابتلا به بیمارهای عروق کرونر قلب در آن ها دیده شد.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.