ارتباط فعالیت بدنی و بیماری کبد چرب غیرالکلی

کبد چرب

بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین علت بیماری مزمن کبدی در جهان است. کبد چرب غیر الکلی با چاقی و دیابت همبستگی قوی دارد. هیچ داروی تأیید شده ای برای درمان این بیماری وجود ندارد، اما مداخلات سبک زندگی از جمله رژیم غذایی، فعالیت بدنی و کاهش وزن ناشی از آن می تواند به بهبود کبد چرب کمک کند.

رایج ترین توصیه برای مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی که دارای دارای اضافه وزن و چاقی هستند کاهش وزن است. هم ورزش های هوازی و هم تمرینات استقامتی می توانند چربی کبد و نیز چربی احشایی را کاهش دهند.

در مطالعه اخیر انجام شده، محققین اثر فعالیت های هوازی مختلف را در بهبود چربی کبد و چربی احشایی در افراد چاق و دارای اضافه وزنی که سبک زندگی نشسته داشتند، بررسی کردند. در یک کارآزمایی بالینی گروه ها فعالیت ورزشی با شدت و مدت زمان متفاوت انجام دادند.

چربی کبد در هر همه ی گروه ها ، صرف نظر از نوع فعالیتی که داشتند، حدود %29-18 نسبت به میانگین اولیه کاهش داشت. البته در آنالیزهای بیشتر نشان داده شد که در گروهی که فعالیت هوازی شدت کم تا متوسط و بلند مدت داشتند کاهش بیشتری در چربی کبد دیده شد.

بنابراین  افزایش فعالیت ورزشی هوازی، صرف نظر از شدت و مدت آن، تأثیر بسزایی در کاهش چربی کبد در افراد چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به کبد چرب دارد.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.