آیا حذف وعده صبحانه به پرخوری منجر می شود؟

صبحانه

پیروی از خواسته های زندگی مدرن می تواند باعث شود که وقت کمتری برای صبحانه صرف شود، با وجود آن که صبحانه به عنوان مهم ترین وعده غذایی روز شناخته می شود. اما بر خلاف تحقیقات قبلی، یک مطالعه جدید نشان می دهد که حذف صبحانه لزوما باعث نمی شود که ما بیشتر بخوریم.

این مطالعه که شامل 40 دختر نوجوان 11 تا 15 ساله بود، هر متقاضی باید در دو شرایط صبحانه 3 روزه شرکت کند. در یک شرایط، شرکت کنندگان یک صبحانه استاندارد با نمایه گلیسمی پایین (GI) که 468 کالری داشت.، مصرف می کردند و در شرایط دیگر شرکت کنندگان صبحانه نداشتند. در انتهای مطالعه محققان دریافتند که مصرف کنندگان در روزهای که صبحانه نخورده بودند نسبت به روزهایی که صبحانه خوردند 350 کالری کمتر از دست داده بودند. همچنین گزارش های آنان نشان می دهد که مصرف صبحانه، هیچ تأثیری در میزان فعالیت بدنی ندارد.

اشتراک گذاری مقاله

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on facebook

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.