تماس با ما

تلفن پشتیبانی: 77559737-021

ایمیل: info@jarahzadeh.com

*** امکان صحبت تلفنی و یا حضوری با خانم دکتر جراح زاده وجود ندارد و جهت دریافت رژیم، صرفا باید فرم مربوطه را تکمیل و پرداخت انجام گیرد تا نهایتا بعد از 72 ساعت کاری، رژیم مختص به شما به آدرس ایمیلتان ارسال شود ***

فرم تماس با ما: