کمبود ویتامین D

ارتباط ویتامین دی و بیماری

یکی از نقش های مهم ویتامین D قوی نگه داشتن سیستم ایمنی بدن فرد است، بنابراین شما می توانید با ویروس ها و باکتری که