صفحه اصلی کلمات کلیدی چگالی کالری

تگ: چگالی کالری

اضافه وزن

تغذیه با شیر مادر و ریسک اضافه وزن و چاقی در زندگی آتی

این مسأله پیشنهاد شده است که ترویج تغذیه با شیر مادر ممکن است یک راه مؤثر برای جلوگیری از گسترش چاقی می باشد. معقولات بیولوژیکیچندین مکانیزم بیولوژیکی ممکن برای اثر محافظتی تغذیه با شیر...

آمار فروش

4324

رژیم لاغری و چاقی

1447

رژیم کودکان و نوجوانان

360

رژیم دوران بارداری و شیردهی

115

رژیم مخصوص بیماران دیابتی و فشارخون

1025

رژیم مخصوص ورزشکاران

1245

رژیم مخصوص بیماران کبد چرب