صفحه اصلی کلمات کلیدی نیازهای جنسی و روحی

تگ: نیازهای جنسی و روحی

طلاق

جدایی با زمینه مشکلات جنسی

اکثر طلاق گرفتن ها و جدایی ها زمینه جنسی دارند و بخاطر اختلالات جنسی در زوجین ازدواج آن ها منجر به جدایی می شود!نسرین تهرانی ، در واکاوی مشکلات و ناتوانی‌های جنسی عنوان...