مرغ هورمونی و بارداری

نازایی برای زوجین

ایجاد مشکلات نازایی برای زوجین

در مراکز درمان ناباروری دنبال چه مشکلی می گردند و مهمترین عامل ایجاد مشکلات برای نازایی زوجین کدامند؟ دکتر لعیا فرزدی اظهار کرد: زوج‌های نابارور