علل ریزش مو در بارداری

ریزش مو

ریزش موی زائو ها

زنانی که به تازگی زایمان کرده اند و فارغ شده اند اغلب دچار ریزش مو خواهند شد این امر به علت شرایط بدنی آنان و

خانم باردار

خانم های باردار و کم مویی

اکثر خانم های باردار در هنگام بارداری دچار ریزش مو و یا کاهش رشد می شوند که این امر طبیعی است و جای نگرانی درمورد