سوء هاضمه

رژیم FODMAP

رژیم FODMAP چیست؟

مطالعات نشان داده اند که رژیم غذایی FODMAP1 می تواند به بهبود علائم سندرم روده تحریک پذیر (IBS) کمک کند.رژیم FODMAP مخفف “الیگوساکارید ها، دی