صفحه اصلی کلمات کلیدی سلولهای سرطانی

تگ: سلولهای سرطانی

مکمل آهن

آیا مکمل آهن سرطان زا است؟

تحقیقات دانشمندان که به وسیله مطالعات قدیمی انجام شده است نشان می دهد که دو ترکیب، به نام فریک سیترات و ferric EDTA، باعث افزایش تومور در موش می شود. اما این مطالعات...