زیانهای نان

نان

عارضه های زیاد خوردن نان

قرار دادن نان در یخچال، سبب  خراب  شدن سریع‌تر نان می‌شود. نان‌ها معمولا  حداکثر 3 روز در یخچال قابل نگهداری هستند . اگر قصد دارید