زخم های روی پوست

روغن نعناع و دارچین

خاصیت روغن نعناع و دارچین

دانشمندان متوجه شدند که روغن نعناع و دراچین می توانند به درمان زخم های مزمن کمک کنند. محققان با استفاده از نعناع و دارچین یک