دلایل پوشیدن جوراب

جوراب

چرا باید جوراب بپوشیم؟

شاید در تابستان احساس گرمای زیادی کنید و ترجیح بدهید که جوراب نپوشید، اما طبق گفته ی یک کارشناس،بهتر استبرای حفظ بهداشت و سلامتی حتما