صفحه اصلی کلمات کلیدی درمان دارویی

تگ: درمان دارویی

فشار خون

افراد مبتلا به فشارخون بخوانند

نتایج بدست آمده از  یک مطالعه بالغ بر 20000 بزرگسال چینی که به بیماری فشار خون بالا مبتلا بودند و سابقه سکته قلبی  نداشتند ,نشان داد که ترکیب درمان دارویی با اِنالپریل و...