جوش

پوست

دگرگونی رنگ پوست در دوران حاملگی

خانم های باردار در دوران حاملگی شان معمولا دچار تغییر رنگ در پوستشان می شوند تغییرات هورمونی و متابولیکی در بارداری می‌تواند موجب تیره شدن