افزایش خطر سکته قلبی

پیاده روی

مهار سکته قلبی با پیاده روی

اگر می خواهید از شر حمله قلبی در امان بمانید بهتر است پیاده روی را فراموش نکنید چون دشمن اصلی مشکلات قلبی به شمار می