صفحه اصلی کلمات کلیدی اسیدهای چرب غیر اشباع

تگ: اسیدهای چرب غیر اشباع

رژیم موفا

MUFA ها چیست و آیا باید آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانیم؟

اسیدهای چرب غیر اشباع (MUFA) نوعی چربی سالم است.  جایگزینی چربی های کمتر سالم،( مانند چربی های اشباع و چربی های ترانس)، با چربی های غیر اشباع ، مانند MUFA و pufa ، ممکن...

ارتباط امگا 3 و آلرژی

مصرف مکمل اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیر مانند امگا 3 در دوران بارداری میزان ایمونوگلوبولین E (IGE) را کاهش نمی دهد. این ایمونوگلوبولین با بیماری آلرژی در کودکان ارتباط دارد. 706  یک تیم تحقیقاتی...