رژیم آنلاین

جدیدترین مقالات

رژیم آنلاین

BMI:

... است. تحقیقی که  استفاده کننده از تصاویر مستقیم رادیوگرافی بافت چربی به جای نمایه توده بدن(BMI)، یا دور کمر میباشد، بر ارتباط بین چاقی و ریسک سرطان در جمعت مسن تمرکز کرده است. یافته های آن تاکید بر اثر ...
... خطر قلبی عروقی نسبت به افراد شرکت کننده در رژیم کم چرب داشتند. افزایش چاقی سهم قابل توجهی درافزایش شیوع دیابت دارد افزایش درشاخص توده ی بدن ((BMIدرطول زمان مهمترین عامل موثر درافزایش مشاهده شده در شیوع ...
... استفاده می کنند. میانگینِ شاخص تودۀ بدن(BMI) افرادی که به طور مکرر از غذاهای رستورانی و فست فودها استفاده می کردند بیش از سایر شرکت کنندگان بود. با افزایش مصرف غذاهای بیرونی  غلظت سرمی کلسترول تام، کلسترول ...
ایجاد در 17 آبان 1394
... نوشابه، آب نبات و فست فود با شاخص توده بدن (BMI) در ارتباط نیست. به استثنای کسانی که در انتهای دو طیف BMI می باشند مانند کسانی که به طور مزمن لاغر و چاقی بیمارگونه دارند. با توجه به این تفاوت قابل توجهی ...
... که توسط سونوگرافی مشخص شده بود با سطح فعالیت بدنی رابطه معکوس و با شاخص توده بدن (BMI) رابطه ی مستقیم دارد.  ...
... مانند دیابت و بیماری های قلبی عروقی توصیه می کنند، و در نتیجه امیدواریم تا از مرگ زودرس جلوگیری شود. برای تعریف وزن سالم، کارشناسان از شاخص توده بدن (BMI) یعنی نسبت وزن فرد به کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد ...
ایجاد در 12 تیر 1395
... که شاخص توده بدن بالا (BMI) یک "عامل پیش التهابی" موثر بر سیستم ایمنی بدن است. آنها همچنین اضافه کردند که هورمون مشتق از بافت چربی مانند لپتین و آدیپونکتین، ممکن است یک مکانیسم ارتباط بین چاقی و خطر ابتلا ...
... توده بدن (BMI) مادر خود در دوران بارداری هست یا خیر. تحقیقات قبلی نشان داده است که BMI مادر با افزایش مواد مغذی در گردش خون، مانند گلوکز، چربی و اسیدهای چرب مرتبط است. و سطوح بالاتر این مواد مغذی در بارداری ...