اشتها

امروزه مشخص شده است که مواد غذایی که به طور معمول به عنوان میان وعده مصرف می شوند با چاقی مرتبط هستند. این میان وعده ها دارای مقادیر زیاد اسیدهای چرب اشباع و قندهای ساده هستند.

در مطالعه ای محققان اثر میان وعده های مختلف را بر روی اشتها و احساس سیری شرکت کنندگان مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه تصادفی 20 زن سالم با میانگین سنی 2±27 سال و مورد مطالعه قرار گرفتند. شرکت کنندگان 3 روز متوالی یکی از این  مواد غذایی( ماست، کراکرها و شکلات حاوی چربی بالا ) را به عنوان میان وعده بعد از ظهر دریافت نمودند: در روز چهارم، شرکت کننده یک صبحانه و ناهار استاندارد دریافت کردند. میان وعده های مربوطه 3 ساعات پس از ناهار مصرف شد. احساس گرسنگی و پری در طول بعد از ظهر تا زمان شام بررسی شد.محققان به این نتیجه رسیدند که مصرف ماست به عنوان میان وعده در مقایسه با شکلات منجر به کاهش بیشتر احساس گرسنگی در بعد از ظهر را بیشتر کاهش داد. همچنین ماست منجر به تاخیر در غذا خوردن به میزان 30 و 20 دقیقه به ترتیب در مقایسه با شکلات و کراکر شد. ماست در مقایسه با کراکر و شکلات دریافت انرژی در وعده شام را به میزان kcal100 کاهش داد.

بنابراین به طور کلی مصرف میان وعده های غنی از پروتئین مانند ماست در مقایسه با مواد غذایی پرچرب سبب کنترل بهتر اشتها، ایجاد احساس سیری و کاهش دریافت غذا در وعده غذایی بعدی می شود

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید

85 + = 94