چاقی کودکان

یک مطالعه جدید از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) برای تعیین چاقی، اطلاعات مربوط به شیوه های تغذیه نوزادان و همچنین تاثیر بالقوه تغذیه با شیر مادر در مقابل شیر خشک را 6 سالگی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
در این مقاله، شانس چاقی کودکان در 6 سالگی، بسته به اینکه نوزاد زودتر از 4 ماهگی، بین 4 تا 6 ماهگی، و یا در 6 ماهگی و یا بعد از آن برای اولین بار شروع به خوردن غذاهای جامد کرده بودند، مقایسه شد.
شیوع چاقی در کودکان12٪ بود. شانس چاقی در نوزادانی که غذاهای جامد را قبل از 4 ماهگی شروع کرده بودند در مقایسه با نوزادانی که بین 4 تا 6 ماهگی غذای جامد را شروع کردند بیشتر بود. ولی هیچ ارتباطی بین چاقی و شروع غذای جامد در 6 ماهگی یا بعد از آن وجود نداشت. محققان هیچ اثر متقابلی بین مدت شیردهی و آغاز شروع غذاهای جامد و چاقی پس از آن پیدا نکردند.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید