دیابت بارداری

دیابت بارداری یکی از عوارض شایع دوران بارداری است که با حفظ وزن در محدوده ی نرمال ، پیروی از رژیم غذایی سالم ، فعالیت بدنی منظم و ترک سیگار می توان از ایجاد آن جلوگیری کرد.
بر این اساس گروهی از محققان در آمریکا اقدام به بررسی تاثیر فاکتورهای شیوه ی زندگی بر روی دیابت بارداری کردند. در این مطالعه اطلاعاتی در مورد وزن ، رژیم غذایی ، سطح فعالیت بدنی و استعمال دخانیات 14000 زن سالم در آمریکا جمع آوری شد و دیابت بارداری در 823  مورد از بارداری ها گزارش شد. قوی ترین عامل خطر برای دیابت بارداری ، وجود اضافه وزن و چاقی  – داشتن نمایه ی توده بدنی(BMI ) بالاتر از 25- قبل از بارداری بود. زنان با نمایه ی توده ی بدنی بالاتر از 33 ،  نسبت به زنان با نمایه ی توده ی بدنی نرمال قبل از بارداری ،4  برابر بیشتر احتمال ابتلا به دیابت بارداری را داشتند. در زنان با ترکیبی از 3 فاکتور کاهش خطر مانند عدم استعمال دخانیات ، فعالیت بدنی منظم و وزن در محدوده ی نرمال ،احتمال ابتلا به دیابت بارداری 41% کمتر از سایر زنان باردار بود. این مقدار در صورتی که زنان در شروع بارداریشان در وزن نرمال بودند به 51% افزایش می یافت. یک نکته ی مهم هم این بود که سیگار نکشیدن ، خوب غذا خوردن و ورزش با فواید زیادی حتی در زنان دارای اضافه وزن و چاق قبل از شروع بارداری همراه بود. در زنانی که همه ی 4 فاکتور کاهش خطر (وزن در محدوده ی نرمال ، ورزش منظم ، رژِیم غذایی سالم ، عدم استعمال دخانیات ) را داشتند خطر ابتلا به دیابت بارداری 83% کمتر از زنانی بود که هیچکدام از این عوامل را نداشتند.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید