ویتامین دی

پژوهشگران دریافتند که کمبود ویتامین D در بین سالمندان با کاهش شناختی و اختلال عملکردی به ویژه در حوزه هایی مانند از دست دادن حافظه که با بیماری آلزایمر و زوال عقلی مرتبط است، ارتباط زیادی دارد.

در مطالعه ای وضعیت ویتامین D سرمی در ابتدای مطالعه در 400 زن و مرد با قومیت  و نژادهای متنوع از شمال کالیفرنیا در  آن شرکت کردند اندازه گیری شد. 50 درصد شرکت کنندگان سفید پوست و 50 درصد افریقایی امریکایی و یا اسپانیایی بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 76 سال بود و از نظرشناختی نرمال بودند یا اختلال شناختی خفیف و یا زوال عقلی داشتند.
 
عدم کفایت و یا کمبود ویتامین D در بین تمام شرکت کنندگان مطالعه  شایع بود. به طور کلی 26 درصد شرکت کنندگان دچار کمبود و 35 درصد دارای سطح ناکافی ویتامین D بودند. در طی 5 سال پیگیری، کاهش شناختی در افرادیکه دچار کمبود ویتامین D بودند 2-3 برابر سریع تر از افراد با سطح سرمی کافی ویتامین D بود. به عبارت دیگر در افرادیکه دچار کمبود ویتامین D بودند تنها 2 سال طول کشید تا به همان میزانی کاهش شناختی رخ دهد که در افراد با سطح کافی ویتامین D بعد از دوره ی 5 ساله رخ داد.   
پس باید به افرادی که در دهه ی 60 زندگی و بالاتر زندگیمیکنند توصیه کرد که با مشورت پزشک خود روزانه مکمل ویتامین D را دریافت کنند.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید