افراد مسن

پتاسیم موجود در رژیم غذایی با کاهش خطر سکته ی مغزی همراه است. مطالعات قبلی نشان دادند که مصرف پتاسیم ممکن است فشار خون را پایین بیاورد اما اینکه آیا دریافت پتاسیم می تواند از سکته ی مغزی و مرگ پیشگیری کند مشخص نیست. یافته های این مطالعه دلیل دیگری برای خوردن میوه ها و سبزیجات برای زنان فراهم می کند. میوه ها و سبزیجات منبع خوبی از پتاسیم هستند و پتاسیم در زنان بعد از یائسگی نه تنها خطر سکته ی مغزی بلکه خطر مرگ را هم کاهش می دهد.  
یافته های این مطالعه نشان می دهد در زنان یائسه ای که غذاهای غنی از پتاسیم مصرف می کنند احتمال سکته ی مغزی و مرگ کمتر از زنانی است که غذاهای غنی از پتاسیم کمتری مصرف می کنند.
در مطالعه ای که بر روی 90137  زن یائسه بین سنین 50 تا 79 سال برای مدت 11 سال مورد مطالعه قرار گرفتند شرکت کنندگان در این مطالعه در ابتدای مطالعه سابقه ی سکته ی مغزی نداشتند. محققان در طول مدت مطالعه میزان پتاسیم مصرفی در زنان یائسه و همچنین وقوع سکته ی مغزی و مرگ را ثبت کردند. میانگین دریافت پتاسیم از رژیم غذایی 2611 میلی گرم در روز بود.
زنانی که بیشترین میزان پتاسیم را دریافت کردند در مقایسه با زنان با دریافت کمتر پتاسیم، کمتر به انواع سکته مبتلا شدند. همچنین میزان مرگ در زنان با دریافت بالای پتاسیم کمتر از زنان با دریافت حداقل پتاسیم بود. در زنانی که مبتلا به فشار خون بالا نبودند، آنهایی که بیشترین میزان پتاسیم را دریافت کردند در مقایسه با آنهایی که کمترین مقدار پتاسیم را دریافت کردند کمتر به به انواع سکته دچار شدند. در زنانی که مبتلا به فشار خون بالا بودند خطر مرگ در زنان با بالاترین دریافت پتاسیم کمتر از زنان با کمترین میزان دریافت پتاسیم بود. اما دریافت پتاسیم خطر سکته ی مغزی را در این گروه از زنان کاهش نداد. دپارتمان کشاورزی آمریکا به زنان توصیه می کند که حداقل 4700 میلی گرم در روز پتاسیم دریافت کنند.
محققان اظهار کردند که دریافت مقادیر بالای پتاسیم از رژیم غذایی زمانی که فرد هنوز مبتلا به فشار خون بالا نشده است مفیدتر است. به طور کلی دریافت بالای پتاسیم از رژیم غذایی با کاهش خطر سکته ی اسکیمیک و همچنین مرگ در زنان مسن همراه است به ویزه در زنانی که مبتلا به فشار خون بالا نبوده اند.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید