نوشیدنی

در مطالعه ای محققان مصرف نوشیدنی 25639 فرد بالغ 40 تا 79 ساله که دیابت نداشتند را در انگلستان ثبت کردند.
شرکت کنندگان به مدت 7 روز متوالی هر آنچه می خوردند و می نوشیدند را با ذکر نوع و مقدار و تعداد دفعات نوشیدن را یادداشت کردند.
همچنین محققان توانستند تاثیر جایگزین کردن آب، چای یا قهوه تلخ یا نوشیدنی های شیرین شده با قند مصنوعی را با نوشیدنی های حاوی شکر بررسی نمایند.
شرکت کنندگان در این مطالعه پس از تکمیل یادداشت غذایی به مدت 11 سال مورد پیگیری قرار گرفتند. در طول این مدت، 847 نفر از افراد به دیابت نوع 2 مبتلا شدند.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که هر یک سروینگ(واحد) افزایش مصرف نوشیدنی های غیرالکلی، نوشیدنی های لبنی شیرین و نوشیدنی های شیرین شده با قند مصنوعی سبب افزایش خطر دیابت نوع 2 به میزان 22 درصد می شود. مصرف آبمیوه و چای یا قهوه شیرین با خطر دیابت مرتبط نبود.
علاوه براین، محققان دریافتند که مصرف آب یا چای یا قهوه تلخ به جای نوشیدنی های غیرالکلی و نیز به جای نوشیدنی های لبنی شیرین به ترتیب سبب 14 و 25-22 درصد کاهش خطر دیابت می شود. جایگزین کردن مصرف نوشیدنی های حاوی شکر با یک نوشیدنی حاوی قند مصنوعی با کاهش قابل توجه خطر دیابت مرتبط نبود.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید