شکستگی استخوان

تاثیر وزن بدن بر خطر شکستگی پیچیده است . وزن کم بدن  یک ریسک فاکتور شناخته شده برای شکستگی است  اما چاقی نیز  خطر شکستگی در برخی از قسمت ها ی بدن  را افزایش می دهد. بنابراین محققان به منظور بررسی ارتباط بین تغییرات وزن دوران یائسگی با بروز شکستگی – و نیز ارتباط بین کاهش وزن ارادی و غیر ارادی با خطر شکستگی مطالعه ای را انجام دادند که در این مطالعه اطلاعات مربوط به بیش از 120.000 زن یائسه ی سالم 50 تا 79 ساله را به مدت 11 سال مورد بررسی قرار دادند
در شروع مطالعه اطلاعاتی مانند سن ، قومیت ، نمایه ی توده ی بدنی (BMI)   ، مصرف سیگار ، الکل ، سطح فعالیت بدنی ، سطح کلسیم و ویتامین D  ثبت شد.  هر سال شرکت کنندگان وزن می شدند  و شکستگی های مربوط به اندام فوقانی و تحتانی و مرکزی بدن  را گزارش می کردند . تغییرات وزن به این صورت دسته بندی می شدند : ثابت ( تغییر وزن به میزان کمتر از 5 % وزن اولیه )، کاهش وزن ( کاهش وزن به میزان بیشتر از 5% وزن اولیه ) ، افزایش وزن (افزایش وزن به میزان بیشتر از 5 % وزن اولیه ) .
نتایج نشان داد که ، در طی 11 سال پیگیری ، درمقایسه با وزن ثابت ، کاهش وزن با افزایش 65 % شکستگی لگن ، افزایش 9% شکستگی اندام فوقانی  و افزایش 30% شکستگی قسمت مرکزی بدن در ارتباط بود. در مقایسه با وزن ثابت ، کاهش ناخواسته وزن با افزایش خطر شکستگی لگن و ستون فقرات همراه بود، در حالی که کاهش وزن عمدی با افزایش خطر ابتلا به شکستگی اندام تحتانی ، اما کاهش خطر شکستگی لگن همراه بوده است. کاهش وزن ناخواسته به میزان 5 % و یا بیشتر در زنان یائسه باید به عنوان یک فاکتور خطر برای شکستگی به ویژه شکستگی لگن مد نظر قرار گیرد.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید