کبد چرب

بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین علت بیماری مزمن کبدی در جهان است. کبد چرب غیر الکلی با چاقی و دیابت همبستگی قوی دارد. هیچ داروی تأیید شده ای برای درمان این بیماری وجود ندارد، اما مداخلات سبک زندگی از جمله رژیم غذایی، فعالیت بدنی و کاهش وزن ناشی از آن می تواند به بهبود کبد چرب کمک کند.

رایج ترین توصیه برای مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی که دارای دارای اضافه وزن و چاقی هستند کاهش وزن است. هم ورزش های هوازی و هم تمرینات استقامتی می توانند چربی کبد و نیز چربی احشایی را کاهش دهند.

در مطالعه اخیر انجام شده، محققین اثر فعالیت های هوازی مختلف را در بهبود چربی کبد و چربی احشایی در افراد چاق و دارای اضافه وزنی که سبک زندگی نشسته داشتند، بررسی کردند. در یک کارآزمایی بالینی گروه ها فعالیت ورزشی با شدت و مدت زمان متفاوت انجام دادند.

چربی کبد در هر همه ی گروه ها ، صرف نظر از نوع فعالیتی که داشتند، حدود %29-18 نسبت به میانگین اولیه کاهش داشت. البته در آنالیزهای بیشتر نشان داده شد که در گروهی که فعالیت هوازی شدت کم تا متوسط و بلند مدت داشتند کاهش بیشتری در چربی کبد دیده شد.

بنابراین  افزایش فعالیت ورزشی هوازی، صرف نظر از شدت و مدت آن، تأثیر بسزایی در کاهش چربی کبد در افراد چاق و دارای اضافه وزن مبتلا به کبد چرب دارد.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید