ورزش و تحرک

روز اول کار من مصادف شد با حضور خانم پ که قصد انصراف از برنامه را داشتند. خانم پ خسته بودند از خودشان، از دغدغه‌های زندگی، از فشار مسئولیت‌های زندگی.

در جلسه مشاوره قرار شد از مسائل فرار نکنند. قرار شد متوقف نشوند، حرکت کنند، حرکت به جلو. حرکت یک اصل در زندگیست. حتی اگر زمین بخورید، حتی اگر راه اشتباه بروید، باز هم حرکت کنید.

امروز خانم پ به وزن ایده‌آل خود رسیده‌اند و این را فقط مدیون حرکت کردن خود هستند.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید