یک مطالعه جدید نشان می دهد خوردن یک نوع مکمل غذایی پودری، بر اساس یک مولکول تولید شده توسط باکتری در روده، هوس خوردن مواد پر کالری مانند شکلات، کیک و پیتزا را کاهش می دهد.
دانشمندان از امپریال کالج لندن و دانشگاه گلاسکو از 20 داوطلب خواستند که یک میلک شیک که شامل یک جز ترکیبی به نام اینولین-پروپیونات استر و یک نوع فیبر به نام اینولین است را مصرف کنند.
مطالعات قبلی نشان داده که باکتری های موجود  در روده ترکیبی به نام پروپیونات را آزاد می کنند و زمانی که آنها فیبر اینولین را هضم می کنند به مغز سیگنال کاهش اشتها فرستاده می شود. با این حال مکمل اینولین-پروپیونات استر در روده خیلی بیشترپروپیونات نسبت به اینولین به تنهایی آزاد می کند.
بعد از نوشیدن میلک شیکها، شرکت کنندگان در این مطالعه تحت اسکن MRIقرار گرفتند و در آنجا تصاویری از غذاهای مختلف کم کالری مانند سالاد، ماهی و سبزیجات و یا پر کالری مانند شکلات، کیک و پیتزا نشان داده می شد.

محققان دریافتند که وقتی داوطلبان میلک شیک حاوی اینولین- پروپیونات استر نوشیدند، مناطق مغزی مرتبط با پاداش فعالیت کمتری داشتند اما تنها زمانی که به مواد غذایی پرکالری نگاه می کردند.
داوطلبان نیز به میزان جذاب بودن مواد غذایی امتیاز می دادند.  نتایج نشان داد زمانی که آنها میلک شیک حاوی مکمل اینولین-پروپیونات استر را مصرف می کردند به جذابیت مواد غذایی پرکالری امتیاز کمتری می دادند.
همچنین به داوطلبان یک کاسه ماکارونی با سس گوجه فرنگی داده شد، و از آنها خواسته شد که تا اندازه ای که می خواهند از آن بخورند. هنگامی که شرکت کنندگان اینولین-پروپیونات استر نوشیدند، نسبت به زمانی که آنها میلک شیک که شامل اینولین به تنهایی بود نوشیدند 10 درصد ماکارونی کمتر خوردند.
در مطالعه قبلی انجام شده توسط همین تیم تحقیقاتی، که در سال 2013 منتشر شد، آنها دریافتند که داوطلبان دارای اضافه وزن که مکمل اینولین-پروپیونات استر با مواد غذایی خود هر روز مصرف می کردند، وزن کمتری در بیش از شش ماه در مقایسه با داوطلبانی که تنها اینولین به وعده های غذایی خود اضافه کرده بودند پیدا کردند.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید