چغندر

دانشمندان دریافتند که یک دوز روزانه از آب چغندر باعث بهبود قابل توجه استقامت ورزشی و فشار خون در سالمندان مبتلا به نارسایی قلب با حفظ کسر خروجی می شود.
عدم تحمل ورزش که به صورت تنگی نفس و خستگی با میزان طبیعی فعالیت رخ می دهد علامت اولیه HFPEF است و بخشی از این بیماری به دلیل عوامل غیر قلبی که ناشی از کاهش تحویل اکسیژن به عضلات اسکلتی فعال است رخ می دهد. HFPEF یک بیماری است که به تازگی به رسمیت شناخته شده است و نشان دهنده این است که چگونه بطن چپ قلب با هر ضربان قلب پمپ می شود. و در درجه اول در زنان مسن تر رخ می دهد و شکل غالب نارسایی قلبی است، و همچنین به سرعت در اختلال قلبی و عروقی حال افزایش است.
شواهد در حال ظهور نشان می دهد که مکمل نیترات معدنی در رژیم غذایی دارای اثرات مفیدی بر کنترل فشار خون، سلامت عروق، ظرفیت ورزشی و سوخت و ساز اکسیژن است.

محققان برای تعیین بهبود عدم تحمل ورزش، به 19 نفر یک تک  دوز و یک دوز روزانه از آب چغندر دادند.
در ابتدا، استقامت هوازی و فشار خون شرکت کنندگان که  تک دوز از آب چغندر یا دارونما اندازه گیری کردند و سپس محققان دوز روزانه آب چغندر را به مدت 7 روز به شرکت کنندگان دادند و استقامت هوازی و فشار خون شرکت کنندگان را اندازه گیری کردند. دوز آب چغندر در مطالعه معادل 2.4 اونس حاوی حدود 6 میلی مول نیترات معدنی بود.
محققان دریافتند که پس از یک هفته دوز روزانه آب چغندر استقامت هوازی را 24 درصد بهبود داده بود، در مقایسه با تک دوز آب چغندر که هیچ بهبود ایجاد نکرده بود.
یافته دیگر این بود که مصرف آب چغندر به طور قابل توجهی فشار خون سیستولیک در حال استراحت را در هر دو گروه دریافت کننده ی تک دوز ودوز روزانه 5 تا 10 میلی متر جیوه کاهش داده بود.

نویسنده ارشد این مطالعه گفت: “اگر چه آزمایش های بزرگتر نیاز است که انجام شود، ولی این یافته های نشان می دهد که یک هفته آب چغندر می تواند یک گزینه درمانی بالقوه برای بهبود استقامت هوازی در بیماران مبتلا به HFPEF باشد، که دارای پیامدهایی برای بهبود فعالیت های روزمره و کیفیت زندگی است.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید