چاقی در دوران کودکی

محققان برای یک مدت طولانی نرخ بالای چاقی را در بچه ها سیاه و سفید پوست و نژاد اسپانیایی دنبال کرده اند، اما بررسی دقیق تر در جوامع نشان می دهد که درآمد خانواده نسبت به مساله نژاد در اضافه وزن بچه ها خیلی تاثیر دارد.

سیستم بهداشت و درمان دانشگاه میشیگان، با استفاده از مدل ایجاد شده از داده ها بر روی 111،799 از دانش آموزان ماساچوست نشان داد که نرخ چاقی با میزان فقر افزایش می یابد.

با توجه به مطالعه منتشر شده در مجله چاقی دوران کودکی، میزان چاقی در میان کودکان آمریکایی – آفریقایی تبار و اسپانیایی بالاتر بود، اما در مقابل با مساله درآمد خانواده این رابطه از بین می رفت.
نویسندگان نتیجه گرفتند که اگر دسترسی به منابعی مانند برنامه های تفریحی و پارک ها و خدمات کامل فروشگاه های مواد غذایی کمتر باشد به نظر می رسداین موضوع نسبت به مساله نژاد تاثیر بیشتری در میزان چاقی دوران کودکی داشته باشد.

یک متخصص قلب و مدیر دانشگاه مرکز قلب و عروق فرانکل میشیگان گفت: این یافته ها تفاوت در نابرابری در محیط فیزیکی و اجتماعی که در آن کودکان بزرگ شده اند را آشکار می کند. که این نشان می دهد که نژاد و قومیت در جوامع ممکن است نسبت به درآمد جامعه ارتباط قابل توجهی با وضعیت چاقی نداشته باشد.
نویسندگان می گویند: در جوامع کم درآمد که در آن مکان هایی برای بازی کم است و سوپر مارکت ها کمیاب هستند، مصرف مواد غذایی کم ارزش و فست فود و فعلیت بدنی کم ترویج پیدامی کند. و برای هر 1 درصد افزایش در وضعیت کم درآمدی نرخ اضافه وزن و چاقی دانش آموزان 1.17 درصد افزایش پیدا می کند.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید