محصولات لبنی

مطالعات قبلی نشان داده یک ارتباطی بین محصولات لبنی و پارکینسون وجود دارد، اما این مطالعه به طور خاص بر روی شیر و نشانه هایی از بیماری پارکینسون در مغز متمرکز شده است.

ابوت، دکترا از دانشگاه علوم پزشکی شیگا در اوتسو ژاپن و همکارانش 449 مردان ژاپنی- آمریکایی آسیا را که وارد مطالعه شدند پیگیری کردند. برای پیدا کردن اینکه آیا سلول های مغزی آنها در منطقه جسم سیاه از مغز از دست رفته است آنها را کالبد شکافی کردند. از دست دادن سلول های مغزی یکی از ویژگی های بیماری پارکینسون است و می تواند یک دهه قبل از شروع علائم شروع شود. محققان همچنین مقدار باقی مانده از اپوکسید هپتاکلر(heptachlor epoxide)  در 116 مغز اندازه گیری کردند.
آنها همچنین متوجه شدند که مواد شیمیایی در سطح بسیار بالا در شیر در اوایل 1980 در هاوایی، که در آن زمان در صنعت آناناس برای کشتن حشرات استفاده می شد وجود داشته است.
نتایج نشان داد که در 90 درصد افرادی که شیر مصرف می کردند و 63 درصد افرادی که شیر مصرف نمی کردند باقی مانده ی اپوکسید هپتاکلر (heptachlor epoxide) پیدا شد.
افراد غیر سیگاری که بیش از دو فنجان شیر در روز می نوشند نسبت به افرادی که کمتر از دو فنجان شیر در روز می نوشند سلول های مغزی 40 درصد کمتر در آن منطقه از مغز بود ولی در میان کسانی که بعضی اوقات سیگار می کشیدند، هیچ ارتباط بین مصرف شیر و از دست دادن سلول های مغزی نشان ندادند، که از مطالعات قبلی که نشان می دهند سیگاری ها خطر ابتلا کمتری به بیماری پارکینسون دارند حمایت می کند.
این مطالعه نشان نمی دهد که آفت کش یا شیر باعث بیماری می شوند و فقط یک ارتباط را نشان می دهد.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید