صبحانه

با توجه به تحقیقات جدید که در مجله تغذیه منتشر شده است حاکی از این است که داشتن یک صبحانه خوب قطعا باعث پیشرفت تحصیلی می شود.

مطالعات قبلی در انگلستان نشان داده است که 14 درصد از کودکان 7-15 ساله از خوردن صبحانه غفلت می ورزند، و 30٪ تا موقع ناهار چیزی نمی خورند.  کارشناسان بهداشت عمومی از دانشگاه کاردیف در بریتانیا با هدف بررسی ارتباط بین مصرف صبحانه و کیفیت و دستآوردهای متعاقب آن یک مطالعه بر روی 5،000 کودک 9-11 ساله در بیش از 100 مدرسه ابتدایی انجام دادند. از دانش آموزان خواسته شد تا لیست تمام مواد غذایی و نوشیدنی که در صبحانه مصرف می کنند و همچنین زمان های مصرف صبحانه را در طول روز گزارش دهند.

سطح عملکرد آموزشی نه تنها با تعداد اقلام صبحانه سالم به طور قابل توجهی در ارتباط بود بلکه با دیگر رفتارهای غذایی، مانند مصرف تعداد شیرینی، چیپس و میوه و سبزیجات در طول بقیه روز در ارتباط بود. شواهد همچنین نشان می دهد که ترکیبات صبحانه با شاخص گلیسمی پایین تردر ارتباط است، که این امر باعث می شود به طور پیوسته در سراسر صبح انرژی آزاد شود و اثر مثبت بر عملکرد شناختی، سلامت، حضور در مدرسه و نتایج تحصیلی داشته باشد.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید