HIV

HIV  به سلول های CD4  و یا سلول های T(که یک نوع از سلول های سفید خون هستند که نقش عمده ای در کمک به عفونت دستگاه ایمنی بازی می کند) بدن حمله می کند.  و درمان ضد رترو ویروسی با هدف کنترل HIV و بازگرداندن عملکرد سیستم ایمنی بدن انجام می شود، اما سطوح پایین ویتامین D  مانع از اثربخشی درمان HIV در بزرگسالان می شود.
این نتیجه گیری از یک مطالعه جدید که در مجله تغذیه بالینی منتشر شده بود و توسط Amara Ezeamama  و همکارانش انجام شده بود به دست آمد.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید