شکلات

زمانی که محققان در مرکز بهداشت و تغذیه  فعالیت آنتی اکسیدانی پودر کاکائو و پودرهای میوه مقایسه کردند، آنها دریافتند که ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فلاوانول های بیشتری در پودر کاکائو وجود دارد.
زمانی که آنها مقدار آنتی اکسیدان ها را در شکلات تلخ، کاکائو، مخلوط شکلات داغ و آب میوه در هر وعده  مقایسه کردند محققان دریافتند که هم شکلات تیره و هم کاکائو ظرفیت آنتی اکسیدان و محتوای فلاونون و پلی فنل های بیشتری نسبت به آب میوه دارند. با این حال شکلات داغ، با توجه به پردازش قلیایی که بر رویش انجام می شود حاوی مقادیر کمتری از آنتی اکسیدان ها، پلی فنول و فلاوانول ها است.
دکتر دبرا میلر، نویسنده ارشد این مقاله، می گوید که دانه کاکائو یک” سوپر میوه “است که ارزش غذایی فراتر از ترکیبات درشت مغذیش دارد که خبر بزرگی برای دوستداران شکلات است.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید