پلوی بلغور

در پلوی بلغور 180 گرمی 160 کالری وجوددارد هر 200 گرم آن 30 گرم کربوهیدرات 4 گرم پروتئین و 4گرم چربی و 6 گرم فیبر وجود دارد. پتاسیم پلوی بلغور زیاد است هر 200 گرم آن 90 میلی گرم پتاسیم دارد این پلو دارای ویتامین های آ, ث و کلسیم است

کلسترول پلوی بلغور صفر است
این پلو دارای ویتامین و پروتئین است و به انسان انرژی می دهد و دارای فیبر است و برای سوخت و ساز بدن و کاهش کلسترول بسیار خوب است و برای لاغری هم مفید است 4 قاشق از آن برابر با یک عدد نان تست است که در مقایسه با آن یک عدد نان تست انسان را سیر نمی کند ولی 4 قاشق از این بلغور انسان را سیر نگه می دارد

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید