ویتامین

پژوهش های حاصل از یک  تحقیق نشان داد که  اندازه  ویتامین D خون باید در یک حد نرمال باشد. به  بیان دیگر، مقدار ویتامین D خون نباید بسیار زیاد و خیلی کم – هر دو- باشد. محققین دانشگاه Copenhagen به تازگی دریافتند که بین مقادیر زیاد ویتامین D خون و مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی و عروقی همبستگی وجود دارد. کمبود ویتامین D می تواند اثرات زیادی را بر سلامتی داشته باشد. مطالعات زیادی نشان دادند که مقادیر بسیار کم ویتامین D می تواند اثرات مخربی بر سلامتی داشته باشد. با وجود این، در این مطالعه جدید برای اولین بار نشان داده شد که مقادیر بیش از حد ویتامین D خون می تواند با خطر بروز مرگ ومیر ناشی از سکته قلبی یا بیماری کرونری مرتبط باشد. محققین در این مطالعه مقادیر ویتامین D در 247574 آزمودنی را بررسی کردند. علاوه بر این آن ها نسبت مرگ و میر را در طی 7 سال پس از اولین نمونه گیری از آزمودنی ها نیز بررسی کردند. نتایج نشان داد که 16645 آزمودنی در طول این مدت فوت شدند. محققین ارتباط بین مرگ و میر و مقادیر ویتامین D آن ها را سنجیدند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مطالعه نشان داد که مقادیر کمتر از 50و بیشتر از 100 ویتامین D با مرگ و میر همبستگی دارد. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که بهترین میزان برای ویتامین D حدود 70 نانومول در لیتر است.  مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of Endocrinology and Metabolism منتشر شد.

ترک نظردهی

لطفا نظر خود را وارد نمایید
لطفا نام خود را وارد نمایید