رژیم آنلاین

جدیدترین مقالات

رژیم آنلاین

فساد مواد غذایی:

... افراد سالم، فیبر زمان تخلیه معده را از متوسط 72 دقیقه به 86 دقیقه رساند تا نیمی از محتویات معده خالی شود. در حالی که این تغییر در سرعت تخلیه، مهم است، اما به هیچ وجه باعث فساد مواد غذایی در معده نمی شود. ...
تصور غلط 2: خوردن میوه ها قبل یا بعد از غذا ارزش غذایی آن را کاهش می دهد. این افسانه ادعا می کند که اگر شما میوه را با معده خالی مصرف کنید از فواید کامل آن بهره مند می شوید. و اگر شما میوه را درست ...