رژیم آنلاین

جدیدترین مقالات

رژیم آنلاین

سبوس جو دو سر:

ایجاد در 27 آبان 1395
... از: فاز حمله (1-7 روز): رژیم غذایی تان با خوردن نامحدود پروتئین بدون چربی به علاوه 1.5 قاشق غذاخوری سبوس جو دو سر در روز شروع می شود. فاز کروز (1-12 ماه): پروتئین بدون چربی یک روز با پروتئین بدون چربی ...